SKUMMESLÖVSSTRANDS BADORTSFÖRENING 
 ÅRSREDOVISNING 2007   Motsvarande för 2006 
 Ingående balans per 1 Januari      26 306     31 258
 Inkomster: 
 Medlemsavgifter    160 325   130 400
 Lotterier      15 350     18 007
 Tävlingar      10 085       8 163
 Jubileumsaktiviteter    130 513       2 407
 Räntor           129            44
 Övriga intäkter            382          263
 Totala intäkter:    316 784 316 784   159 284   159 284
 Kostnader: 
 Bidrag till Stimmet      27 880 23 285
 Friskis, Qigong, Tennis, Golf      15 475 7 400
 Övrigt / sponsring      20 891 33 548
 Tävlingar, Hyror      11 649 10 349
 PR inkl porto,tryck,IT      51 392 54 101
 Lotterier etc      12 307 9 795
 Försäkring / underhåll        4 128 3 536
 Arvode till kassören        8 400 8 400
 Arbetsgivaravgift / Skatteverket        6 511 13 822
 Jubileumsaktiviteter    154 718
 Totala kostnader:    313 351 313 351

164 236

164 236
 Årets resultat:  3 433 (4 952)
 Balansräkning 
 Tillgångar: 
 Kassa           53  441
 Postgiro     2 719      16 418
 Bank   29 537        9 447
 Totalt:   32 309      26 306
 Skulder: 
 Ingående balans från föregående år   26 306      31 258
 Utlagt av kassören     2 000              
 NO Nilssons Fond         570
 Årets resultat     3 433      (4 952)
 Totalt:   32 309      26 306