Verksamhetsberättelse för 2007

Styrelsen för Skummeslövsstrands Badortsförening får härmed avgiva årets verksamhetsberättelse, året då föreningen firade sitt 75-årsjubileum.

Följande funktionärer har verkat under året:  

Styrelse

Ordförande                        Ulf Altinius

Vice ordförande                 Ove Johansson

Kassör                                Nils O Nilsson

Sekreterare                       Gun Hedin

Ledamot                             Kendro Wejklint

Suppleanter                        Marianne Karlsson och Oliver Schlick

 

Revisorer                           Magnus Ragnarsson och Johny Carlsson

Suppleant                           Allan Möller                     

 

Aktivitetskommitté           Jörgen Bengtsson, Inger Mexnell, Nils-Göran

                                            Nilsson samt Ulrika och Tony Andersson

 

Valberedning                     Jörgen Bengtsson, Christine de Salvatore och Christer
                                            Nilsson

 

Medlemsantal:                  En ständig medlem

Årsbetalande:                    1068  

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden inklusive 4 planeringsdagar/träffar inför 75-årsjubileet för styrelsen, aktivitetskommitten och särskilt inbjudna.  

Föreningens verksamhet under jubileumsåret har självklart dominerats av firandet som kulminerade under jubileumsveckan 15—21 juli. Jubileet sammanfattas här under egen rubrik medan de årliga aktiviteterna redovisas under rubriken Övrigt.  

1 75-årsjubileet  

Förberedelserna för jubileumsfirandet som inletts redan förra året tog nu fart så att jubileumsprogrammet kunde fastställas under våren i god tid innan sommartidningen kom ut. I tidningen presenterades samtliga sponsorer. Dessutom trycktes ett separat jubileumsprogram som spreds på olika sätt. Marknadsföringen förstärktes med vissa mediakontakter och omfattande affischering. Vidare uppmärksammades sponsorerna med särskilda sponsorskyltar.  

Jubileumsfirandet inleddes redan på midsommarafton som fick en festligare prägel än vanligt. Söndagen den 30 juni var det ”smygpremiär” och pressvisning av utställningen med gamla bilder från Skummeslövsstrand. Utställningen var sedan öppen dagligen hela sommaren och blev mycket uppskattad.  

Jubileumsveckan inleddes söndagen den 15 juli med strålande väder. På förmiddagen höll Skummeslövs församling friluftsgudstjänst på ängen och efter lunch invigdes jubileet genom en festlig parad genom samhället med Örkelljunga paradorkester och drillgrupp i täten. När paraden kom fram till festplatsen hade redan deltagarna i Hallands fordonsveteraners minirally anlänt. Ett femtontal fordon deltog och pris för vackraste bilen och mest tidsenlig klädsel utdelades till Arne Brorsson, Halmstad lams respektive Stig Melin, Markaryd. En stor publik följde arrangemanget.  

Under de följande dagarna genomfördes Stimmets Jubileumsspecial vid bassängkanten med Clownerna Min & Max, Rock-Jympa på ängen med Friskis & Svettis och Allsång på stranden på onsdagskvällen, en blåsig tillställning. Före allsången hade de som ville möjlighet att delta i tipspromenaden i Svarvareskogen. På torsdagseftermiddagen var det dags för barngympa på ängen där festtältet med bar och allt redan fann på plats. Senare under kvällen öppnades tältet för Jubileumskväll med Johan Glans och Blyfritt. Folkligt, festligt, fullsatt!

På fredagskvällen bjöd vår egen Johny Carlsson, pianist och låtskrivare, och hans musikvänner från olika platser i Sverige på en swing- och jazzkväll med dans. En högtidsstund främst för något äldre musikälskare!

Lördagen inleddes med lite regn vilket dock inte störde så mycket i det för dagen från fest till loppis förvandlade tältet på ängen. Kommersen blev livlig och det mesta som bjöds ut fann sina köpare. Efter lunch ordnades ponnyridning för barnen.

Så kom den avslutande jubileumskvällen med buffé och pub. Redan när maten servera-

des började Little Mike och hans band spela och sedan fortsatte musiken och dansen fram till efter midnatt. Stämningen var hög och tältet så gott som fullsatt långt fram på kvällen. Det blev en festlig och häftig avslutning på en lyckad och uppskattad jubileumsvecka! Bl. a. lottades en överbliven cykel från loppisen ut och genom en ”kupp” överraskades ordföranden med ett stort tack för sin förmåga att driva på förberedelserna så att det skulle bli ett bra jubileumsfirande.

Sedan återstod ”dagen efter”, d v s att riva tältet och städa upp efter festligheterna men även detta arbete slutfördes med samma goda humör som tidigare.    

Styrelsen vill särskilt tacka alla sponsorer för generöst stöd och alla frivilliga medarbetare som lade ner ett fantastiskt arbete för att allt skulle fungera på ett bra sätt. Utan detta stöd och arbete hade jubileumsfirandet aldrig kunnat genomföras. Vi vill även tacka alla medverkande och alla gäster som under jubileumsveckan visade uppskattning för våra ansträngningar att skapa feststämning.  

2 Övrigt  

Föreningens bord och bänkar har som vanligt setts över och reparerats där det behövts.  

Under året har strandhedsröjningen fortsatt med inslag av såväl frivilliga krafter som maskinella insatser som letts av kommunens projektledare för Agenda 21.  

Påskpromenaden, den andra i ordningen, gynnades inte av vädret – det regnade nästan hela tiden. Ca 215 vuxna och barn deltog och Sockerbagaren hade återigen mycket att stå i med kaffe- och saftservering. Tre priser utdelades vardera till vuxna respektive barn.  

Midsommarfirandet fick nytt innehåll på grund av 75-årsjubiléet. Gruppen ”Tuta & Kör” från Osby som sponsrades av Skottorps Golv och Svens Livs höll i det musikaliska från samlingen och dansen kring majstången till sin egen barnshow. Glassutdelningen sponsrades av Engelholms Glass och lotterierna såldes helt enligt traditionen. Trots att vädrets makter var opålitliga var festligheterna välbesökta.  

Sommargympan med Friskis & Svettis på torsdagar från slutet av maj till början av augusti var som tidigare mycket uppskattad och trots ostadigt väder välbesökt. Rockjympan den 17 juli ingick i jubileumsveckan.  

Badortsföreningen sponsrar SS Stimmet med 25 kr/medlem som är ett välkommet bidrag till Skummeslövsbadet som klubben har ansvar för och sköter på ett alldeles utmärkt sätt. Varje måndagskväll anordnades Stimmet Special, grillkväll med gratis bad. Se vidare under 75-årsjubiléet.  

På lördagsmorgnarna under tiden 16 juni—11 augusti kunde de som önskade prova på Qigong på stranden under Bengt Knutssons ledning. Ett skönt sätt att börja dagen på.  

Vi hade fyra tipspromenader på onsdagarna under juli. Varje gång kom ca 100 vuxna och barn till start. Ett stort tack till Åke och Anders Walldén på Skottorps Stengods för hallandsgrytorna som varje vecka delades ut som första pris bland de vuxna.  

Under torsdagar i juli månad och med avslutning den 2 augusti ordnades barngympa/Kids Aerobics på ängen i samarbete med Träningsverket. Tyvärr innebar det ostadiga vädret att antalet deltagare blev lägre än vad man hoppats på men flertalet program genomfördes.  

Golfens dag firades 6 juli på Skummeslövs golfbana. Klubbor och bollar lånades ut gratis och alla fick pröva sina färdigheter i denna populära sport.  

Tennisens dag hölls den 20 juli med öppet hus på tennisbanorna. Alla som ville fick prova på att spela tennis med hjälp av instruktörer och lånad utrustning  

Golfmästerskapen 20—22 juli där man tävlade om Badortsföreningens vandringspris arrangerades i samarbete med Skummeslövs golfbana.
Vinnare blev Anders Rosèn som fick en inteckning i Badortsföreningens pokal.  

Boulemästerskapen som skulle ha gått av stapeln den 23 och 24 juli fick tyvärr ställas in på grund av ymnigt regnande som innebar att banorna stod under vatten.  

Konstrundan – ”Konst på nära håll” – den 30 juli lockade 23 deltagare som ännu en gång besökte den spännande glaskonstnären Joel Lundberg. En mysig kaffestund på Vallåsens Värdshus med den norska konstnären Heidi Wiens spektakulära utställning i blandteknik avslutade den uppskattade kvällen.  

Efter sommarens arbete med jubileet blev det ändå några höstaktiviteter. Först hade vi vinprovning med Mikael Kahlin och Christian Wahl den 19 oktober.

Julgodistillverkning den 6 december under ledning av Christina och Mats från Sockerbagaren, som också delvis sponsrade denna aktivitet.

Jubileumsåret avslutades med jultipspromenaden som samlade ca 150 vuxna och barn. Efter promenaden grillades det korv på ängen och hölls prisutdelning.  

Vi har under året haft fortsatta kontakter med kommunen om olika åtgärder för Skummeslövsstrands bästa, bl. a. en träff med kommunledningen där vi gick igenom ett antal aktuella frågor. Vidare har vi inlett diskussioner om framtiden för Skummeslövsbadet tillsammans med företrädare för SS Stimmet, Tångallmänningens samfällighetsförening och Laholms kommun. Representanter för föreningen har deltagit i kommunens strandmöten under våren samt i arbetet med framtagandet av strandplan 2008 som inleddes redan under hösten 2007.  

Skummeslövsstrand den 31 december 2007.  

Ulf  Altinius                           Ove Johansson                     Nils O Nilsson
 

Gun Hedin                            Kendro Wejklint